Fullførte prosjekter

Permitteringsliknende ordninger i andre land. En oversikt

Permitteringer er ett av flere virkemidler som kan brukes for å tilpasse arbeidsinnsatsen i en virksomhet til etterspørselen etter dens varer og tjenester.

Prosjektet skal munne ut i en oversikt over permitteringslikende ordninger, hvordan permitteringsordningene er organisert, og hvilke krav og betingelser som finnes, i Danmark, Finland og Sverige, og i Belgia, Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Vi vil også trekke inn Norge, slik at det blir tydelig hvordan disse landenes ordninger eventuelt skiller seg fra ordningen vi har i Norge. I tillegg skal permitteringsordningene ses i sammenheng med andre muligheter for fleksible tilpasninger virksomheter har, slik disse gis gjennom stillingsvernet i de ulike landene. Fafo vil også søke etter og beskrive forskning og evalueringer om de permitteringsliknende ordningene i landene som det fokuseres på.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:11
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll
Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Prosjektdeltaker(e)

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

august 2017
mars 2018