Polish migrants in Oslo

Kartlegge arbeids- og levekår blant polske arbeidere i Oslo.

Prosjektledelse

Jon Horgen Friberg

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

oktober 2006
mars 2007