Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen

Fafo skal bistå Legeforeningen i gjennomføring av og rapportering fra en undersøkelse om seksuell trakassering blant foreningens medlemmer.

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Legeforeningen

Prosjektperiode

mars 2018
august 2018