Fullførte prosjekter

Seniorpolitikk i Arbeidstilsynet

Fafo skal bistå Arbeidstilsynet i deres arbeid med seniorpolitikk internt.

Oppdraget inngår i «Oppdatert! Ikke utdatert» – prosjekt om seniorpolitikk i Arbeidstilsynet. For å kunne anerkjenne og utvikle seniorressursene i Arbeidstilsynet, må man først kjenne til hva disse seniorressursene er og hvordan de utspiller seg i praksis. Fafo skal bistå med å kartlegge følgende spørsmål: Hva er seniorkompetanse i Arbeidstilsynet? Hvilken kompetanse og erfaring har seniorene som det er viktig å ta vare på? Hvilken betydning har alder for arbeidsutførelsen? Hvor stor lærings- og omstillingsevne har seniorene?


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:33
Anne Inga Hilsen

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

Direktoratet for Arbeidstilsynet

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

januar 2018
desember 2018