Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne

Formålet med prosjektet er todelt. For det første å kartlegge og beskrive samarbeidsformer mellom NAV og IA-virksomheter som har som formål å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Deretter beskrive gode samarbeidsmodeller som kan spres som en veiviser for ansatte i NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidsaktører.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:46
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter

Fafo-rapport 2015:57
Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Kartlegging av måloppnåelse

Prosjektledelse

Lise Lien

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Forskningstema

Inkluderende arbeidsliv

Prosjektperiode

januar 2018
desember 2018