Fullførte prosjekter

Tidsbruk i barnehager

Prosjektet skal undersøke hvor mye tid barnehager bruker på å oppfylle rapporterings- og dokumentasjonskrav framsatt fra ulikt hold.

Vi skal kartlegge hvilke forhold barnehager plikter å rapportere og dokumentere til ulike instanser. Vi skal se på hvor mye tid barnehagenes ledelse bruker på å møte disse kravene og hvordan barnehagens interne arbeidsdeling og organisering av styrerressurser påvirker tidsbruken.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:43
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Rapportering, organisering og ledelse

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

november 2014
oktober 2015