Fullførte prosjekter

Tilgang på opplæring

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Livslang læring

Prosjektperiode

mai 2014
desember 2014