Tiltak for varig sysselsetting - en kunnskapsoppsummering

I dette prosjektet skal det lages en kunnskapsoppsummering om forskning på offentlige tiltak som kan bidra til å bedre den varige tilknytningen til arbeidsmarkedet for innvandrere. Vi oppsummerer forskning fra Europa og Canada.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2020:06
Olav Elgvin og Jørgen Svalund

Prosjektledelse

Jon Rogstad

Prosjektdeltaker(e)

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

oktober 2019
januar 2020