Fullførte prosjekter

Ungdom og utdanningsvalg - fokus på helse- og oppvekstfag

Det skal gjennomføres en studie av utdanningsvalg i videregående opplæring, med fokus på helse- og oppvekstfag. Et viktig formål med studien er å få en bedre forståelse for ulike forhold som har betydning for elevenes valg av utdanning, hvordan elevene selv opplever sitt eget informasjonsbehov, og hvordan dette behovet blir ivaretatt av skolen og andre aktører. En god forståelse av disse forholdene er viktige for å øke rekrutteringen og sikre tilgangen på kvalifiserte fagarbeidere til helse- og oppvekstsektoren i årene framover.

Prosjektledelse

Tove Mogstad Aspøy

Prosjektdeltaker(e)

Tove Mogstad Aspøy

Oppdragsgiver(e)

Spekter

Fagforbundet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

november 2014
mai 2015