Fullførte prosjekter

Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse

Prosjektet skal undersøke hvordan barnehagestyrere og barnehagelærerere som har deltatt på videreutdanning i 2018 og 2019 vurderer utdanningens innhold og organisering, læringsutbytte og endring av egen praksis. I tillegg skal prosjektet se på hvordan barenehageeier har tilrettelagt for deltakelse.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:23
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2019:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg

Fafo-rapport 2018:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

mars 2018
desember 2020