Fullførte prosjekter

Voksnes læring i kommunene


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:35
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
En kartlegging av fire arbeidsfelt

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Eksterne forskere

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

februar 2013
september 2013