Skip to main content

Kjønnsperspektiv i arbeidsmiljø og HMS-arbeidet


Unio har tatt initiativ til et pilotprosjekt for å undersøke om det er forskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kvinnedominerte og mannsdominerte virksomheter. Vi ønsker vi å få mer kunnskap om kjønnsforskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og det systematiske HMS-arbeidet i kommunal sektor. Vi vil undersøke to kvinnedominerte og en mannsdominert sektor i to kommuner.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2021
  • Avsluttes:
    april 2022

Oppdragsgiver

  • Unio, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet