Skip to main content

Kontroll og overvåking i arbeidslivet


Tema for prosjektet er kontroll og overvåking i arbeidslivet. Prosjektet bygger på tidligere Fafo-prosjekter om samme tema, og på tidligere problemstillinger om utbredelse, motiver, holdninger og praksis når det gjelder IKT-baserte kontroll- og overvåkingsverktøy i arbeidslivet. Prosjektet er basert på en analyse av SSB levekårsdata (LKU 2013) og en telefonsurvey blant arbeidsgivere.

 

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juli 2013
  • Avsluttes:
    oktober 2013

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet

Bærekraftsmål