Skip to main content

KS - Lokale særavtaler


Prosjektet skal kartlegge omfanget av og innholdet i lokale særavtaler i kommunal sektor, med hovedvekt på særavtaler som ikke er hjemlet i sentrale særavtaler.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2017
  • Avsluttes:
    februar 2018

Oppdragsgiver

  • KS