Skip to main content

Lærevilkårsmonitoren 2008


Fafo skal analysere Lærevilkårsmonitoren 2008 og monitordata fra tidligere år for å vise utviklingen av lærevilkår over tid, for arbeidslivet som helhet og for ulike næringer og grupper i arbeidslivet.

Fafo skal analysere Lærevilkårsmonitoren 2008 og monitordata fra tidligere år for å vise utviklingen av lærevilkår over tid, for arbeidslivet som helhet og for ulike næringer og grupper i arbeidslivet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2007
  • Avsluttes:
    mai 2009

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet