Skip to main content

LOfavør-komiteene – status og utfordringer


Formålet med dette prosjektet er å foreta en kartlegging av de lokale LOfavør-komiteene.

Sentrale tema er:

 • hvordan komiteene jobber
 • hvilke aktiviteter som gjennomføres
 • hvordan samarbeidet mellom partene fungerer på lokalt nivå
 • LOfavør-komiteens oppfatning av forbundenes satsing på LOfavør lokalt
 • hvilke forventninger den lokale fagbevegelsen har til LOfavør-komiteene.

Forskere

Tidligere ansatt

Inger Marie Hagen

Fafo
 • Prosjektleder:
 • Inger Marie Hagen

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  mars 2018
 • Avsluttes:
  august 2018

Oppdragsgiver

 • LOfavør