Skip to main content

Medbestemmelse og innflytelse – Unios rolle gjennom 20 år


Prosjektet skal studere Unios rolle som arbeidstakerorganisasjon gjennom tjue år, med særlig vekt på medbestemmelse og hvilken innflytelse hovedorganisasjonen har hatt. Resultatene vil bli presentert i en rapport og i et innlegg på Unios kongress i desember 2021.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2021
  • Avsluttes:
    desember 2021

Oppdragsgiver

  • Unio