Skip to main content

#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst


Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant utøvere innen film/teater/scenekunst.

Undersøkelsen skal omfatte omfanget av seksuell trakassering, hvordan den trakasseringen arter seg, hvem som har stått for trakasseringen og hvordan ulike hendelser eventuelt har blitt fulgt opp i etterkant. Totalt deltar 9-10 forbund/organisasjoner innenfor film, teater og scenekunst i prosjektet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2018
  • Avsluttes:
    oktober 2018

Oppdragsgiver

  • Virke