Nordisk arbeidslivmodell - SALTSA

   

Skrive en bred artikkel om nordisk fagbevegelse sine strategier for de svenske arbeidstakerorganisasjonenes forskningsprogram om europeisk arbeidsliv.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2005
  • Avsluttes:
    april 2007

Oppdragsgiver

  • SALTSA
    SAMAK