Skip to main content

Utvikling av modeller for økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet


Prosjektet skal utvikle forslag til modeller for bruk av økonomiske insentiver som har til hensikt å bedre resultatene i introduksjonsordningenen og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Arbeidet kan utløse opsjon på fase 2 og 3, som omfatter pilotering og utprøving av en eller flere av modellene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2019
  • Avsluttes:
    august 2019

Oppdragsgiver

  • IMDi

Partnere

  • Frischsenteret