Skip to main content

Økte muligheter for fagforeninger i Tsjekkia


Formålet med prosjektet er å bidra til forbedret sosial dialog og samarbeid mellom arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og myndighetene i Tsjekkia. Fafos rolle i prosjektet vil være å bidra med erfaringer fra hvordan norske fagforeninger tilpasser seg endringer i arbeidslivet og hvordan de arbeider for å øke organisasjonsgraden

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2022
  • Avsluttes:
    mars 2024

Oppdragsgiver

  • VUPSV Rilsa

Bærekraftsmål