Skip to main content

Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen - status og utfordringer


Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om partssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen i Norge og aktuelle utfordringer knyttet til dette samarbeidet.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2016
  • Avsluttes:
    juni 2016

Oppdragsgiver

  • LO