Skip to main content

Pensjonering før fylte 67 år i kommunesektoren


   

Beskrivelse av pensjoneringsmønsteret innen det kommunale tariffområdet i 2006. Fra partsammensatt utvalg Pensjon innen KS tariffområde har Oppdragsgiver fått i oppgave å oppdatere Fafo-rapport nr. 509, Pensjonering før fylte 67 år, tidligpensjoneri ng og bruk av AFP innen KS' tariffområde 2002-2004.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2007
  • Avsluttes:
    desember 2007

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret