Skip to main content

Seniorer i industrien


Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

Vi ser på hvordan det er å være senior i denne næringen, hvordan de opplever arbeidshverdagen, hvilke utfordringer de har (som seniorer), hvilke utviklingsmuligheter de opplever i yrket, om de opplever anerkjennelse, hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse, hvor lenge seniorene normalt er i arbeid, hvor mange som kombinerer pensjon og arbeid og hvorfor. Med andre ord, om industrien oppleves som et godt sted å være i seinkarrieren, og hva potensialet er for stå lenge i arbeid og hvilken betydning pensjonsreformen har i den sammenheng.

Dette gjøres ved å oppsummere tidligere forskning og statistikk, analysere registerdata, og ved å gjennomføre et utvalg kvalitative intervjuer med seniorene i næringen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2017
  • Avsluttes:
    november 2018

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk