Skip to main content

Tidsbruk i barnehager


Prosjektet skal undersøke hvor mye tid barnehager bruker på å oppfylle rapporterings- og dokumentasjonskrav framsatt fra ulikt hold.

Vi skal kartlegge hvilke forhold barnehager plikter å rapportere og dokumentere til ulike instanser. Vi skal se på hvor mye tid barnehagenes ledelse bruker på å møte disse kravene og hvordan barnehagens interne arbeidsdeling og organisering av styrerressurser påvirker tidsbruken.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2014
  • Avsluttes:
    oktober 2015

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet