Tilgang på opplæring

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2014
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • LO