Skip to main content

Uførereformen – Hvordan påvirkes de uføres tilknytning til arbeidslivet?


Endringen i reglene for uføretrygd i folketrygdloven skal gi personer som mottar en uføreytelse økte økonomiske insentiver til å kombinere jobb og trygd. Fafo skal på oppdrag fra NAV - FARVE måle hvilken effekt denne uførereformen har hatt på uføretrygdedes faktiske og ønskede tilknytning til arbeidslivet.

En forutsetning for at reformen skal ha ønsket effekt, er at informasjonsarbeidet som er gjort i forkant av innføringen har nådd ut og blitt forstått av målgruppen. Det skal derfor også kartlegges i hvilken grad mottakerne av ytelsen har fått nødvendig informasjon.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2015
  • Avsluttes:
    februar 2016

Oppdragsgiver

  • FARVE (NAVs program for forskning og forsøksvirksomhet)