Skip to main content

Vurderingskvalitet i fag- og svenneprøver

To english version

To english version
Temaet for prosjektet er prøvenemndenes arbeid med gjennomføringen og vurderingen av fag- og svenneprøver. Vi kartlegger blant annet prøvenemndenes bakgrunn, relasjonen mellom fylkeskommunene og prøvenemndene, hvordan oppgavene gjennomføres og vurderingspraksis.

Forskere

Asgeir Skålholt (NIFU), Grete Haaland (HIOF), Lillian Gran (HINN), Christina Drange (NIFU)

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2021
  • Avsluttes:
    november 2023

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet

Bærekraftsmål