Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
ABE-reformen i staten. Faktaflak
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt
Kristine Nergaard
Atypical labour markets in Norway
Nordic future of work Brief 7 March 2019
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm
Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations
Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 3
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen
Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?
Nordic future of work project 2017–2020: Working paper 2, 2nd etition
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi
Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments
Nordic future of work Brief 1 March 2019
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann
Measuring online labour: A subcategory of platform work
Nordic future of work Brief 2 March 2019
Elin Svarstad
Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor
En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012
Masteroppgave i økonomi og administrasjon
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll
Delingsøkonomien møter den nordiske modellen
Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016
Guri Tyldum og Kristian Takvam Kindt
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave
The Global Goals for Sustainable Development
Challenges and possible implications for Norway. Discussion paper
Other Fafo-publications 2015
Guri Tyldum, Kristian Takvam Kindt, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng and Hilde Lidén
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
When poverty meets affluence
Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Other Fafo-publications 2015
Heidi Gautun
Hvordan fordele omsorg?
Prioriteringsutfordringer mellom eldre og yngre brukere. Kortversjon
Andre Fafo-utgivelser
Anne Hatløy, Tewodros Aragie Kebede, Patrick Joel Adeba and Core Elvis
<<  1 [23 4 5  >>