Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

European Journal of Education 54(1) , 2019

Les mer/read more

Forskningstema: Seniorpolitikk Livslang læring Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Ansettelsesmuligheter og videreopplæring for seniorer

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning