Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

European Journal of Industrial Relations OnlineFirst , 2017

Government employers in Sweden, Denmark and Norway

Forskningstema: Den nordiske modellen Lønns- og arbeidsvilkår Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway