Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid?

Jørgen Svalund & Roy A. Nielsen

2017

Open access

Forskningstema: Ansettelsesformer

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Jørgen Svalund