Bøker

Rapportsøk

Bøker

Maria Six-Hohenbalken and Nerina Weiss

Violence Expressed. An Anthropological Approach

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Jon Olav Bjergene & Inger Marie Hagen

Grønne tariffavtaler

Håkon Lorentzen, Rolf K. Andersen og Jan Paul Brekke

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk

Tone Fløtten (red.)

Barnefattigdom

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Att kartlägga och förbättra skolor

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

European Social Models From Crisis to Crisis:
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration

Hedda Flatø

Access to Health in a Chinese Village
The State, the Market and Barriers to Care

Jon Hanssen-Bauer og Jon Pedersen

Mikromaskinen i bruk

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen

Bjørnen sover. Om vold i familien
[12 3 4  >>