Bøker

Rapportsøk

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model | 2017 | Open access

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

European Social Models From Crisis to Crisis:
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration | 2017

I: Jon Erik Dølvik and Andrew Martin European Social Models From Crisis to Crisis:

Jon Erik Dølvik & Line Eldring

Labour Mobility in the Enlarged Single European Market | 2016

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring | 2016 | Les mer / Read more at Frydenlund

Håkon Lorentzen, Rolf K. Andersen og Jan Paul Brekke

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk | 1995

Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen

Bjørnen sover. Om vold i familien | 2007

Anna Hagen Tønder and Torgeir Nyen

Local Drivers for Improvement Capacity | 2015

Åse B. Grødeland and William L. Miller

European Legal Cultures in Transition | 2015 (forthcoming) | Order at Cambridge University Press

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

Det kommunale barnevernet i utvikling
Et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning | 2014 | Les mer / Read more

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Yrkesfagene under press | 2014 Yrkesfagene under press

Stein Evju, Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Det kollektive arbeidslivet | 2013 | Les mer / Read more
<<  1 [23 4 5  >>