Bøker

Rapportsøk

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

Hamskifte. Den norske modellen i endring , 2007

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra , 2007

I: Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra!

Jon Rogstad

Demokratisk fellesskap
Politisk inkludering og etnisk mobilisering , 2007

Anne Kielland and Maurizia Tovo

Children at Work
Child labor practices in Africa , 2006

Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge , 2003

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet , 2003 Makt og deomokrati i arbeidslivet.

Jon Rogstad

Sist blant likemenn?
Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet , 2001

Jon Erik Dølvik

Making Solidarity Work?
The Norwegian Labour Market Model in Transition , 1997

Beret Bråten Signe Horn & Rigmor Aasrud Jahren

Det lykkelige valg. Debattbok om kvinner og EU , 1994

Jon Hanssen-Bauer og Jon Pedersen

Mikromaskinen i bruk , 1984
<<  1 2 3 [45  >>