Eksterne rapporter

Rapportsøk

Utredning om seniorer og omstilling

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

I: A. I. Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik Utredning om seniorer og omstilling Arbeidsforskningsinstituttet 2006

Last ned/Download

Forskningstema: Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv Pensjon Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Tove Midtsundstad

Utredning om seniorer og omstilling