Skip to main content

Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold

  • Ekstern rapport  | 
  • 2016
  • 24. november 2016

Hilsen, A. I. & Tofteng, M. (2016). Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 66-73). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.