Skip to main content
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad

Arbeid, teknologi og kompetanse

Framtidens arbeidsliv: Notat 3

  • Fafo-notat 2019:16
  • Fafo-notat 2019:16

Hva preger arbeidshverdagen til medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund? I dette notatet undersøker vi hvordan teknologiske endringer påvirker dagens arbeidssituasjon, og vi spør hvilke endringer medlemmene forventer i årene framover. Analysene viser videre at behovet for kompetansehevende tiltak ikke alltid møtes med et reelt tilbud fra arbeidsgivers side.

 

Notater fra dette prosjektet:

Hva kan vi lære av historien? Framtidens arbeidsliv: Notat 1. Fafo-notat 2019:14

Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen. Framtidens arbeidsliv: Notat 2. Fafo-notat 2019:15

Arbeid, teknologi og kompetanse. Framtidens arbeidsliv: Notat 3. Fafo-notat 2019:16

De tillitsvalgte og medlemmene. Framtidens arbeidsliv: Notat 4. Fafo-notat 2019:17

Framtidens arbeidsliv – sammendrag. Fafo-notat 2019:18

 

 

Vedlegg

Vedlegg 1 Intervjuguide tillitsvalgte NAF

Vedlegg 2 Intervjuguide medlemmer NAF

Vedlegg 3 Intervjuguide gruppeoppgaver NAF

  • Publisert: 12. august 2019
  • Ordrenr. 10306