Fafo-notater

Rapportsøk

Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen
Framtidens arbeidsliv: Notat 2

Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen

Fafo-notat 2019:15

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Den nordiske modellen, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik, Johan Røed Steen

I dette notatet retter vi blikket framover. Hvordan vil megatrender som globalisering og endringer i demografi, klima og teknologi påvirke og utfordre den norske arbeidslivsmodellen? Og hvordan vil dette kunne slå ut for medlemmene i Norsk Arbeidsmandsforbund? Gjennom analyser av drivkrefter og trender skisserer vi ulike scenarier for utviklingen.

 

Notater fra dette prosjektet:

Hva kan vi lære av historien? Framtidens arbeidsliv: Notat 1. Fafo-notat 2019:14

Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen. Framtidens arbeidsliv: Notat 2. Fafo-notat 2019:15

Arbeid, teknologi og kompetanse. Framtidens arbeidsliv: Notat 3. Fafo-notat 2019:16

De tillitsvalgte og medlemmene. Framtidens arbeidsliv: Notat 4. Fafo-notat 2019:17

Framtidens arbeidsliv – sammendrag. Fafo-notat 2019:18

 

Vedlegg

Vedlegg 1 Intervjuguide tillitsvalgte NAF

Vedlegg 2 Intervjuguide medlemmer NAF

Vedlegg 3 Intervjuguide gruppeoppgaver NAF

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10305