Skip to main content

Kunnskapssammenfatning – heltidskultur


Kunnskapsoppsummering av forsknings- og erfaringsmateriale som foreligger på heltidskulturområdet.

Tar for seg

  1. bakgrunnen for deltidsomfanget og gevinster ved å benytte større stillinger
  2. de ulike turnustiltakene som har ført til større stillinger uten å ha negative effekter på arbeidsmiljøet
  3. organisatoriske forutsetninger for å ta ut potensialet i de ulike tiltakene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2020
  • Avsluttes:
    januar 2021

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Bærekraftsmål