Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:37
  • Leif E. Moland og Lise Lien

Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark?

  • Fafo-rapport 2013:37
 

Hvorfor har kommuner i Finnmark dobbelt så mange heltidsansatte som gjennomsnittskommunen i Norge? Heltidsarbeid står sterkt i arbeidskulturen og organisasjonskulturen i flere finnmarkskommuner. En stor andel av kvinnene jobber heltid, fordi de både kan og vil. Arbeidsgiverne på sin side tilbyr heltidsstillinger fordi de trenger arbeidskraften. Til sammen strekker partene i arbeidslivet seg langt for å finne nye måter å organisere arbeidet og arbeidstiden på. Mange av finnmarkskommunene praktiserer på denne måten det KS, Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund i fellesskap er blitt enige om i sin heltidserklæring.

  • Publisert: 22. februar 2013
  • Ordrenr. 20327
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0038-6 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0039-3 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere