Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hva er seniorkompetanse?

Anne Inga Hilsen

Fafo-rapport 2016:21

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Utfordringer og muligheter for yrkesmobilitet for 50+-befolkningen, Ansettelsesmuligheter og videreopplæring for seniorer

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Seniorkompetanse er et av honnørordene som brukes når man skal fremheve verdien ved eldre, erfarne arbeidstakere. De har lang erfaring, er modne arbeidstakere og er verdifulle for arbeidslivet. Men hva legges i begrepet seniorkompetanse? I denne rapporten har vi utforsket hva seniorkompetanse består av og hvordan den utspiller seg i praksis på en stor arbeidsplass som St. Olavs Hospital. Prosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital i Trondheim, NAV Arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag og Fafo. Senter for seniorpolitikk har finansiert prosjektet.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20583

English summary