Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold

  • Fafo-rapport 2016:18
  • Fafo-rapport 2016:18

Fra 1. september 2012 må alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester søke om godkjenning. Godkjenningsordningen er ett av flere tiltak som er innført for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte i renholdsbransjen og for å bidra til likere konkurransevilkår mellom virksomhetene. Sentrale bransjeaktører mener godkjenningsordningen har hatt en positiv betydning, men de er utålmodige. Flere framhever blant annet at kjennskapen til ordningen ikke er god nok blant kundene. Våre undersøkelser viser at det særlig er innkjøpere i privat sektor som mangler kjennskap. Samtidig ser vi at de som faktisk kjenner til ordningen, også er mer tilbøyelige til å undersøke om renholdsleverandøren faktisk er godkjent.

  • Publisert: 12. juli 2016
  • Ordrenr. 20580