Skip to main content

Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid


Det bevilges hvert år over statsbudsjettet midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Disse midlene fordeles lokalt i 20 utvalgte kommuner.

I dette prosjektet undersøker vi om og på hvilken måte disse midlene virker integrerende. Dette gjør vi dels ved å kartlegge hvordan det arbeides med fordeling av midler og kontakt med organisasjoner lokalt, dels ved å intervjue reprensentanter for et utvalg organisasjoner.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2016
  • Avsluttes:
    april 2017

Oppdragsgiver

  • IMDi