Fafo-rapporter

Rapportsøk

Hvordan bryte igjennom?
Møte med arbeidslivet for høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne

Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård

Fafo-rapport 2008:41

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Til tross for IA-avtale og politisk vektlegging av økt sysselsetting av funksjons-hemmede, er sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede uendret. Denne rapporten handler om hvordan høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjons-evne opplever møtet med det norske arbeidsmarkedet. Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant et utvalg høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne som våren 2008 søkte direktoratenes trainee-program for personer med nedsatt funksjonsevne. Utdanning har sterk positiv effekt på sysselsetting, samtidig viser rapporten at høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne likevel finner det vanskelig å bryte igjennom noe de opplever som en mur av forestillinger om betydning av nedsatt funksjonsevne.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20083