Fafo-rapporter

Rapportsøk

Renholdsbransjen sett nedenfra

Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2018:26

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Renholdsbransjen i proffmarkedet – en kartlegging

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald, Kristine Nergaard

I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjennings-ordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. I denne rapporten undersøker vi om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Bildet som tegnes er ikke entydig. Tidspresset er fortsatt en utfordring, men lønnsutviklingen i bransjen gir grunn til optimisme.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20675