Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Renholdsbransjen sett nedenfra

  • Fafo-rapport 2018:26
  • Fafo-rapport 2018:26

I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjennings-ordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. I denne rapporten undersøker vi om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Bildet som tegnes er ikke entydig. Tidspresset er fortsatt en utfordring, men lønnsutviklingen i bransjen gir grunn til optimisme.

  • Publisert: 16. august 2018
  • Ordrenr. 20675