Skip to main content
  • Fafo-rapport 2011:22
  • Sissel C. Trygstad og Mona Bråten

Tilrettelegging i arbeidslivet

  • Fafo-rapport 2011:22
 
Hvor inkluderende er norsk arbeidsliv? I hvilken grad tilrettelegges det for arbeidstakere i ulike livsfaser og livssituasjoner på norske arbeidsplasser? Hvordan kan virksomhetene tilrettelegge for økt jobbnærvær og redusere utstøting? Og nytter det – blir det lettere å gå på jobb når arbeidsgiver tilrettelegger? Hva med arbeidsmiljøet og sosiale relasjoner, har det noen betydning for trivsel og jobbnærvær? Dette er spørsmål som diskuteres i denne rapporten. Målet er økt kunnskap om virksomhetenes praksis når det gjelder tilrettelegging og effekter på trivsel, fastholdelse og utstøting.
  • Publisert: 17. februar 2011
  • Ordrenr. 20213
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-821-4 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-822-1 (nettutgave)ISSN 0801-6143