Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfellen

Elin Svarstad & Bjorn Dapi

Dagens Næringsliv

Kronikken på DN.no

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

Mange med lav lønn er varig lavtlønte. Godt over halvparten av dem er født utenfor Norge, men også kvinner er overrepresentert blant dem med varig lav lønn.

Én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfellen