Publikasjoner

Rapportsøk

Regionalt partssamarbeid i fag- og yrkesopplæringen

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Faktaflak januar 2023

Last ned faktaflaket

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen på regionalt nivå

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen

Fag- og yrkesopplæringen er en viktig del av videregående opplæring i Norge, men skiller seg fra utdanningssystemet for øvrig. Opplæringen skjer dels i skole, dels i bedrift. I læretida i bedrift er det bedriften som har det faglige ansvaret for lærlingen. Fagopplæringen er dermed et felles ansvar for utdanningssystem og arbeidsliv, og for skole og bedrift. Organisasjonene i arbeidslivet har av den grunn en formell rolle i styringen og utviklingen av fagopplæringen, både nasjonalt og regionalt.

Utgitt: 2023