Skip to main content

Elias Nosrati

Forsker
To english version

  Elias Nosrati er samfunnsviter med forskningsinteresser innen politisk økonomi, global helse og statistikk.

  Utdanning

  Ph.d. i Social, Political, and Economic Sciences, University of Cambridge.

  Arbeidsområder

  Ulikhet, politisk økonomi, statistikk.

  Aktive prosjekter

  Engasjerte og engasjerende arbeidsplasser: en partsbasert aktiveringspolitikk for unge

  Hvordan kan arbeidsplasser – bestående av arbeidsgivere, ansatte og organisasjonsstrukturene disse befinner seg i – utformes for å legge til rette for vellykket inkludering av sårbare ungdommer som sliter med å få ordentlig fotfeste i arbeidsmarkedet?

  Følgeevaluering av Tørnprogrammet

  Følgeforskning av Tørn, et utviklingsprogram der 60 kommuner prøver ut tiltak for bedre organisering av arbeidsoppgaver, personelldisponering og arbeidstidsordninger som kan gi flere heltidsstillinger.

  Unge med nevroutviklingsdiagnoser: levekår, offentlige tjenester og prognoser

  Prosjektet NEUROLIFE kartlegger erfaringer med og perspektiver på levekår, deltakelse og offentlige tjenester hos ungdom og unge voksne med nevroutviklingsdiagnoser. De mest sentrale nevroutviklingsdiagnosene er ADHD, Autisme og Tourette Syndrom. Uforholdsmessig mange unge voksne med disse diagnosene strever psykisk, fysisk, sosialt og økonomisk, og de offentlige tjenestene evner i dag bare i begrenset grad å bidra til å redusere disse belastningene.

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter